متاسفانه من هیچ کتابی از نیچه نخوندم و با این مقاله تا حدودی با اندیشه ی اون آشنا شدم. ولی یک جمله از نیچه خوندم که توی پیج اینستای خودمم گذاشتم و واقعا عاشق این جمله هستم؛
نیچه میگوید: کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد، از پس هر چگونه ای نیز برمی آید..