یه عنوان پر فروش گذاشته.. داستان جنایت و مکافات رو هم کپی کرده؟ یعنی چی واقعا!