مرسی از مطالب به موقعتون. من بعد از دیدن سریال house of cards دیگه نمیتونم درمورد سیاست و سیاست مدارها نظر بدم فقط مطمئن تر از قبل شدم که باید کاملا دور از سیاست باشم.