خیلی عالی بود معرفی کتابها. من رمان غزل روهم خوندم و خیلی دوستش داشتم.