سلام بنظرم باید یه مقاله بنویسید کتاب هایی کوتاهی که شاهکارن رو توش جمع آوری کنید مثل کتابای چخوف و .گوگول…