من هردو کتاب نویسنده رو خوندم و واقعا دوست داشتم. کتابی بسیار روان شناسی و زن محور که به رابطه مادر و دختر از زاویه ای کاملا جدید می پردازه ولی تنها مشکلش تعداد زیاد شخصیت های داستانه.اما داستان انقدر خوب و قویه و دید جدیدی به خواننده میده، که نقاط ضعف رو پوشش میده کاملا.