کتاب بسیار زیبا و عالی ای بود…دیروز تمومش کردم ولی انقدر خوب بود که دوست دارم دوباره از اول بخونمش….
کشف معنای حقیقت، با رجوع به سرشت و طبیعت ادمی… دقیقا همون چیزی که در دنیای مدرن امروز در زندگی اکثر ما گم شده…