بابا عجب کتابی بود این کتاب! من اسم این آقای نویسنده رو قبلن نشنیده بودم. چه قلمی دارن… هم اسم کتاب جالبه و هم طرح جلد زیبایی داره. حالا اگه کتابهای دیگه ای هم از ایشون جایی ببینم حتما میخونم.