خیلی ممنونم از کافه بوک عزیز که این کتاب ماندگار و مهم رو معرفی کرد. هرچه از این کتاب بگیم کم گفتیم. امیدوارم همگان بخونن و لذت ببرن