کتاب

  • خانه
  • چگونه در زندگی برنده شوید

چگونه در زندگی برنده شوید

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

معرفی کتاب دونالد ترامپ

خلاصه کتاب چگونه در زندگی برنده شوید