الان کتاب ژان کریستی قیمت زده بود ۲۴۰
و واقعا انتظار زیادیه
من که همه ی پولامو فقط و فقط کتاب میخرم دیگه واقعا نمیتونم
چه خبر این قیمت گذاریا
تا ۲ روز پیش ۱۴۰ بود یهو شد ۲۴۰
لعنت بهشون

ممنون کافه بوک اطلاعات خوبی از کتابا میزاری.