یکی از زیبا ترین رمان هایی که میشه خوند و از صفحه به صفحش لذت برد ،یکی از تاثیرگذارترین رمان هایی که میشه خوند ،تولستوی در کتاب اعتراف میگه یکی از نویسنده های تاثیرگذار زندگیم ولتر بوده،با تشکر از تیم حرفه ای کافه بوک