کتاب خیلی خوبی است و ترجمه خیلی خوبی هم دارد. من مقایسه کردم و در قیاس با بقیه ترجمه های بوکفسکی اصلا سانسور نشده. لطفا از این به بعد نظرات کارشناسی تان را دقیقتر و بدون حب و بغض بنویسید.