سلام من تاره این کتاب و امروز گرفتم بخونم . گفتم اول گوگل ببینم کی خونده نظرش چیه بعد شروع کنم . دقیقا جلدش شبیه عکس کتابی هست که شما گذاشتید .
امیدوارم لذت ببرم