انتشارات متخصصان

کتاب بار هستی

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

بار هستی اثر میلان کوندرا

نقد و بررسی کتاب بار هستی از میلان کوندرا – ترجمه همایون پور