خیلی ممنون بابت معرفی کتاب👌
بیشتر از این سبک کتاب ها معرفی کنید.
کسانی که با همه سختی ها تلاش میکنند و هم برای پیشرفت خودشون و بقیه تلاش میکنند.
من این کتاب رو نخوندم ولی با معرفیش علاقه مند شدم بخونمش و درس بگیرم.