کتاب جالبیه.کلا قلم مصطفی مستور جذاب و گیراس.مخصوصا برای کسایی که تازه کتاب خوندن رو شروع کردن و دنبال یک کتاب دوست داشتنی اند. استخوان ها خوک و دست های جذامی مستور هم خیلی عاالیه