انتشارات متخصصان

  • خانه
  • خلاصه کتاب تئوری انتخاب

خلاصه کتاب تئوری انتخاب

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب تئوری انتخاب با ترجمه علی صاحبی

بررسی مفاهیم تئوری انتخاب در کافه بوک