انتشارات متخصصان

  • خانه
  • قسمت های جذاب کتاب تئوری انتخاب

قسمت های جذاب کتاب تئوری انتخاب

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

خلاصه کتاب تئوری انتخاب در کافه بوک

کتاب تئوری انتخاب نوشته ویلیام گلسر از نشر سایه سخن