انتشارات متخصصان

کتاب تئوری انتخاب

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب تئوری انتخاب و خلاصه آن

نقد و بررسی کتاب تئوری انتخاب در کافه بوک