انتشارات متخصصان

  • خانه
  • کتاب تابستان آن سال نوشته دیوید بالداچی

کتاب تابستان آن سال نوشته دیوید بالداچی

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب تابستان آن سال در کافه بوک

کتاب تابستان آن سال
روایت افسری ۳۵ ساله بازمانده از جنگ های آمریکا در خاورمیانه است.