نشانک

  • خانه
  • خلاصه کتاب تست مامان

خلاصه کتاب تست مامان

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

تست مامان نوشته راب فیتزپاتریک

معرفی کتاب برای کارآفرینان – خلاصه کتاب تست مامان