انتشارات متخصصان

  • خانه
  • کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

خلاصه کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف

پیشنهاد کتاب مدیریتی – کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف