• خانه
  • کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

خلاصه کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف در کافه بوک

نقد و بررسی کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف – سو هادفیلد