درود و خداقوت عرض میکنم خدمت عوامل سایت و علی الخصوص نگارنده مطلب. سال ۱۴۰۰ این کتاب رو مطالعه کردم. یادش بخیر لحظه لحظه کتاب براlم زنده شد. هرچند امیداورم نشر دوستان فکری به حال فونت کتاب بکنه بشدت پررنگ و ریز که باعث آزار چشم‌ها میشه. و همونطور که نگارنده فرموده کتاب با توصیفات بشدت زیادی همراهه و جناب به‌آذین بخش اول کتاب رو در زندان قصر ترجمه کردن و گفتن ترجمه این کتاب پیرم کرد چه سالها که قطره قطره آب شدم حالا خواننده هم باید برای خوندنش صبور باشه و عجله‌ای برای تموم کردنش نداشته باشه. هرچند ترجمه بسیار ادیبانه‌س ولی ممکنه در روند خوندن داستان باعث بشه کُند پیش برید. برای من ۴جلدش ۳ ماه طول کشید خوندش