داستان های “اناربانو و پسرهایش” و “سفر بزرگ امینه” خیلی قشنگ بودند.
داستان های “جایی دیگر” و “درخت گلابی” هم بد نبودند.
در کل کتاب جالب و زیبایی بود 🙂