چقد دوس داشتم فیلم رو ندیده بودم تا کتاب رو بخونم ولی واقعا الان فک نمیکنم کتاب برام جذاب باشه کتاب دیگه ایی تو این حال هوا ندارید معرفی کنید