چه داستان غم‌انگیز ‌و پرکششی داره اینجور که توصیفش کردید. باید خوندنی باشه.