کتاب خیلی جذاب و شیواست ، من با این کتاب به فلسفه علاقمند شدم ، قبل از مطالعه این کتاب به فلسفه مارکس علاقمند بودم بعد از مطالعه این کتاب خیلی راغب شدم درمورد فروید و همچنین فلسفه سارتر و اگزیستانسیالیست ها بیشتر بخونم در کل با خوانش این کتاب پنجره جدیدی در روند مطالعم باز شد .