کتاب فوق العاده ایه. با شخصیت های جالب و بی نهایت دوست داشتنی
حتما پیشنهاد میکنم بخونیدش.