حرف های دیوید مخصوصا درباره مراقبه خیلی جالب هستن
نمیشه اسمش کتاب گذاشت یه جورایی پاره ای از افکاری که در زندگی به ذهنش اومده به نظرش جالب بودن اون ها رو یادداشت کرده.
با این که فیلم هاشو ندیدم به نظرم میاد برم ببینمشون.