با سلام
به نظر من اگر از قلم نویسنده توی کتاب ژرمینال خوشتون اومده بود، فتح پلاسان هم همون اندازه و یا حتی بیشتر شما رو درگیر میکنه و خوشتون میاد. تا جایی که من تونستم درک کنم، کتاب های امیل زولا به این شکل هستند تا نصف کتاب فکر میکنید کتاب یکنواخت هست ولی واقعا ادامه بدید خوندن رو. کتاب جاهایی به اوج میرسد که واقعا غافلگیر میشود. ترجمه کتاب هم بسیار روان است.

با اینکه این، نظر شخصی من بود ولی امیدوارم کمک کننده بوده باشه.