انتشارات متخصصان

کتاب قلب سگی

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

قلب سگی

خلاصه کتاب قلب سگی از نشر ماهی – ترجمه آبتین