لیدی ال و پایان غافلگیر کننده ش همیشه برای من جزو محبوب ترین رمان های فرانسه و رومن گاری بوده.
و چه مطلب مفصل و عالی نگار عزیز نوشته درباره ی کتاب.
بعد سال ها دوباره داستان رمان برایم زنده شد.
چقدر این رمان را دوست دارم.
مرسی از نگار عزیز بابت نوشته های درجه یک و ارزشمندش و نگاه دقیق و جزیی نگرش به این رمان.