کتاب

میرا

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

میرا نوشته کریستوفر فرانک

خلاصه کتاب میرا در کافه بوک – ترجمه لیلی گلستان