سلام عالى بود کتاب ازش سیر نمیشدم خیلى خوشم اومد .