انتشارات متخصصان

کتاب هالیوود

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

هالیوود با ترجمه پیمان خاکسار

معرفی کتاب هالیوود نوشته چارلز بوکوفسکی با ترجمه پیمان خاکسار