کتاب

متن کتاب هالیوود

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

قسمت هایی از متن کتاب

خلاصه کتاب هالیوود از بوکفسکی – نقد و بررسی کتاب