من اول جزء از کل رو خوندم و بعدش این کتاب رو. قطعا به قدرت جزء از کل نیست ولی واقعا کتاب قویی بود. کتاب رو توی ۴ روز تمومش کردم بس که جذاب بود این کتاب
کتاب ریگ روان یکم سخت میگیرتم، خیلی دارم با تلاش میخونمش تا بلکه جایی جذاب بشه ولی خوب سخته
این کتاب رو حتما پیشنهاد میکنم