انتشارات متخصصان

  • خانه
  • معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی

معرفی و پیشنهاد کتاب برای مدیران و کارآفرینان