انتشارات متخصصان

  • خانه
  • کتاب هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب هنر شفاف اندشیدن انر رولف دوبلی

معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن که توسط عادل فردوسی پور ترجمه شده است.