سلام به نظرم از لحاظ واکاوی و نقد جامعه آن روز های روسیه خوب عمل کرده، شاید از نظر بعضی به داستایوفسکی یا تولستوی نرسه . خوب در رمان قلم نویسنده همه چیز نیست یعنی یکی از فاکتور هاست و نمیشه ارزش یک رمان را تنها با قلم نویسنده قضاوت کرد برای مثال ساختار و بافت و کالبد رمان ،نحوه روایت منسجم و استاندارد، اگاهی‌دادن به مخاطب، موضوعی که موضوع انتخاب کرده(برای مثال داستایوفسکی به واکاوی برون انسان می پردازه یا هوگو به فقر و انقلاب فرانسه و…) همه ی این ها مهم است. و نیز این نویسنده این کتاب یعنی ایوان تور گینف اهل فلسفه بوده و جان کلام رمان هم آمیخته با فلسفه است چون در آلمان تحصیل کرده و به هگل فیلسوف المانی علاقه داشته. در آخر ممنون از سایت شما کافه بوک برای بررسی های حرفه ای و دقیق. امیدوارم همیشه فعال باشید و به کارتون با قدرت ادامه بدین.