ممنون از معرفی این کتاب.به نظر خیلی خوندنی میاد.من که مشتاق خوندنش شدم…مرسی کافه بوک.