• خانه
  • معرفی کتاب کافه بوک – ترامپ

معرفی کتاب کافه بوک – ترامپ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

چگونه در زندگی برنده شوید نوشته دونالد ترامپ

معرفی و نقد و بررسی کتاب – کافه بوک