نشانک

کتاب کوری

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو

نقد و بررسی کتاب کوری از نشر مرکز – کافه بوک