کتاب کوری

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو

نقد و بررسی کتاب کوری از نشر مرکز – کافه بوک