• خانه
  • معرفی کتاب گتسبی بزرگ در کافه بوک

معرفی کتاب گتسبی بزرگ در کافه بوک

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

رمان خارجی گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

گتسبی بزرگ یک رمان خارجی است که داستان یک مرد جوان ثروتمند است.