باتشکر از مدیریت محترم سایت بابت مطالب اموزنده

سوالی داشتم کتاب عصر طلایی و نقره ای شعر روس ترجمه جناب آتش برآب هم خواندنی و زیباست؟
لطفا دوستانی که این کتاب رو خواندند من رو راهنمایی کنند