خوندن این کتاب اولین تجربه ی من در خوندن آثار داستایفسکی بود .
و این معرفی و نقد و بررسی خوب به من کمک کرد که درک و دید بهتری نسبت به این کتاب داشته باشم
و همچنین از این تجربه لذت ببرم .
از شما بابت این نقد و بررسی خوب و عالی بسیار ممنونم .