من اسم این کتاب رو از برنامه کتاب باز شنیده بودم و خریدمش…
بی نظیر بود
اگه میشه عنوان دوم کتاب رو هم ذکر کنید برای کسایی که با عنوان دومش می شناسنش : کشتن مرغ مقلد