بعد از آئورا، این کتاب رو خوندم!! شیفته قلم کارلوس فوئنتس شدم.